Open data
 
Open data API Gamla Reittiopas API
 

Anvisning till API gränssnitt

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) utbjuder nyttjanderätt till gränssnittet med Reittiopas (Resplan) för service som främjar kollektivtrafiken eller tillgängligheten till passagerarinformation. Det finns två möjligheter att ingång tidtabell- eller ruttdata:

Bruk av gränssnitten är avgiftsfritt och det är fritt at distribuera programmen som andvänder gränssnittet. Dokumentationen ställs till förfogande endast på engelska och HRT svarar inte för möjliga fel eller skador som beror på dokumentationen.  Om ni märker brister i eller har idéer för att förbättra dokumentationen vänligen informera oss med kontaktformuläret.
Tillgången till gränssnittet begärs med ansökningsformuläret. Om ni behöver ytterligare information använd kontaktformuläret. HRT förbehåller sig rätten att kontrollera servicen och programvaran före tillgången till gränssnittet beviljas. HRT har rätten att sluta tillgången till gränssnittet vid behov, till exempel då servicen överbelastas eller missbrukas. 

Följa HSL Developer Community updateringarna:
facebook.com/HSLdevcom
twitter.com/HSLdevcom